PARADIGMI

SIGNIFICATO

Abĕo, ăbis, abii (abivi), abitum, ăbire 4° Andarsene
Ablŭo, ablŭis, ablui, ablutum, ablŭĕre 3° Lavare via
Abnŭo, abnŭis, abnui, abnŭĕre 3° Dire di no
Abŏlĕo, ăbŏles, abolevi, abolitum, ăbŏlēre 3° Cancellare
Abrĭpĭo, abrĭpis, abripui, abreptum, abrĭpĕre 3° Sottrarre
Abrumpo, abrumpis, abrupi, abruptum, abrumpĕre 3° Rompere
Abscindo, abscindis, abscidi, abscissum, abscindĕre 3° Strappare
Abscondo, abscondis, abscōndi, abscōnditum, abscōndĕre 3° Nascondere
Absum, abes, abfui, abesse Essere assente
Absūmo, absūmis, absumpsi, absumptum, absūmĕre 3° Trucidare
Accendo, accendis, accendi, accensum, accendĕre 3° Accendere
Accendo, is, accendi, accensum, ĕre 3° accendere
Accingo, accingis, accinxi, accinctum, accingĕre 3° Ricorrere
Accĭpĭo, accĭpis, accepi, acceptum, accĭpĕre 3° Accogliere
Adĕo, ădis, adii, aditum, ădire 4° Andare
ădĕo, ădis, adii, aditum, ădire 4° Andare attraverso
Adfor, adfāris, adfatus sum, adfāri 1° Rivolgersi
Adgnosco, is, novi, agnĭtum, ĕre 3° Riconoscere
Adgrĕdior, adgrĕdĕris, adgressus sum, adgrĕdi 3° Rivolgersi
Adĭgo, is, egi, actum, ĕre 3° Spingere verso
Adĭmo, ădĭmis, ademi, ademptum, ădĭmĕre 3° Togliere
Adlŏquor, adlŏquĕris, adlocutus sum, adlŏquĕre 3° Rivolgersi
Adlŏquor, eris, adlocutus sum, adlŏqui 3°deponente Rivolgersi a
Admŏnĕo, admŏnes, admonui, admonitum, admŏnēre 2° Ammonire
Admŏvĕo, admŏves, admovi, admotum, admŏvēre 2° Avvicinare
Adnītor, adnītĕris, adnisus sum, adnīti 3° Sforzarsi
Adno, adnas, adnavi, adnāre 1° Arrivare per mare
Adnŭo, adnŭis, adnui, adnŭĕre 3° Annuire
Adquīro, adquīris, adquisivi, adquisitum, adquīrĕre 3° Acquisire
Adsisto, adsistis, adstiti, adsistĕre 3° Fermarsi
Adsum, ades, adfui, adesse Esserci
Adsurgo, is, adsurrexi, adsurrectum, ĕre 3° Innalzarsi
Advĕnĭo, advĕnis, adveni, adventum, advĕnīre 4° Giungere
Adverso, adversas, adversavi, adversatum, adversāre 1° Opporsi
Adverto, advertis, adverti, adversum, advertĕre 3° Volgere verso
Aequo, as, avi, atum, are 1° Raggiungere
Aggĕro, as, avi, atum, are 1° Accrescere
Ago, agis, egi, actum, ĕre 3° Condurre
Ago, is, egi, actum, ĕre 3° inseguire
Ait Dire
Albesco, albescis, albescĕre 3° Albeggiare
Alo, is, alui, altum o alitum, alĕre 3° Nutrire
Ambĭo, ambis, ambivi, ambitum, ambīre 4° Andare intorno
Amitto, āmittis, amisi, amissum, āmittĕre 3° Perdere
Amo, as, avi, atum, are 1° Amare
Amplector, amplectĕris, amplexus sum, amplecti 3° Abbracciare
Antĕfĕro, antĕfĕrs, antetuli, antelatum, antĕfĕrre Anteporre
Apĭo, ăpĭis, ăpĭĕre 3° Allacciare
Apto, aptas, aptavi, aptatum, aptāre 1° Preparare
Ardĕo, ardes, arsi, ardēre 2° Ardere
Arguo, is, argui, argutum, ĕre 3° Dimostrare
Armo, armas, armavi, armatum, armāre 1° Armare
Aro, as, avi, atum, are 1° Arare
Arrĭgo, arrĭgis, arrexi, arrectum, arrĭgĕre 3° Raddrizzare
Aspĭcĭo, aspĭcis, aspexi, aspectum, aspĭcĕre 3° Guardare
Attingo, attingis, attigi, attactum, attingĕre 3° Toccare
Attollo, attollis, attollĕre 3° Innalzare
Audĕo, audes, ausus sum, ausum, audēre 2° Osare
Audĭo, audis, audii, auditum, audīre 4° Ascoltare
Audio, is, ivi, itum, ire 4° sentire
Aufĕro, fers, abstuli, ablatum, auferre Portare via
Avello, āvellis, avelli, avulsum, āvellĕre 3° Strappare
Averto, āvertis, averti, aversum, āvertĕre 3° Deviare
Bacchor, bacchāris, bacchatus sum, bacchāri 1° Infuriare
Cado, is, cecidi, ĕre 3° Cadere
Căno, cănis, cecini, cantum, cănĕre 3° Cantare
Cano, is, cecini, cantum, ĕre 3° Cantare, narrare
Căpesso, căpessis, capessii, căpessĕre 3° Raggiungere
Căpĭo, căpis, cepi, captum, căpĕre 3° Prendere
Capio, is, cepi, captum, ĕre 3° Prendere
Cărĕo, căres, carui, cărēre 3° Privare
Carpo, is, carpsi, carptum, ĕre 3° Prendere
Castīgo, castīgas, castigavi, castigatum, castīgāre 1° Rimproverare
Cĕlĕro, cĕlĕras, celeravi, celeratum, cĕlĕrāre 1° Affrettarsi
Cerno, cernis, crevi, cretum, cernĕre 3° Vedere
Cerno, cernis, uffcrevi, cretum, cernĕre 3° Vedere
Cerno, is, crevi, cretum,ĕre 3° Vedere
Certo, certas, certavi, certatum, certāre 1° Gareggiare
Cĭĕo, cĭes, civi, citum, cĭēre 2° Scuotere
Cingo, cingis, cinxi, cinctum, cingĕre 3° Cingere
Circumdo, as, avi, atum, are 1° Circondare
Clāmo, clāmas, clamavi, clamatum, clāmāre 1° Chiamare
cœpĭo, cœpis, coepi, coeptum, ĕre 3° Cominciare
Cōgo, cōgis, coegi, coactum, cōgĕre 3° Raccogliere
Cŏlo, cŏlis, colui, cultum, cŏlĕre 3° Abitare
Cŏmĭtor, cŏmĭtāris, comitatus sum, cŏmĭtāri 1° Accompagnare
Commiscĕo, commisces, commiscui, commixtum, commiscēre 2° Mescolare
Commŏvĕo, commŏves, commovi, commotum, commŏvēre 2° Smuovere
Compello, compellas, compellavi, compellatum, compellāre 1° Rivolgersi
Compōno, compōnis, composui, compositum, compōnĕre 3° Qui: risolvere
Concĭpĭo, concĭpis, concepi, conceptum, concĭpĕre 3° Accogliere in sé
Concĭto, concĭtas, concitavi, concitatum, concĭtāre 1° Agitare
Concŭtĭo, concŭtis, concussi, concussum, concŭtĕre 3° Agitare
Condo, condis, condidi, conditum, condĕre 3° Nascondere
Confĭcĭo, confĭcis, confeci, confectum, confĭcĕre 3° Preparare
cōnĭcĭo, cōnĭcis, conieci, coniectum, ĕre 3° colpita
Conlābor, conlābĕris, conlapsus sum, conlābi 3° Cadere
Conlūcĕo, conlūces, conluxi, conlūcēre 2° Brillare
Cōnor, cōnāris, conatus sum, cōnāri 1° Sforzarsi
Conscendo, conscendis, conscendi, conscensum, conscendĕre 3° Salire
Consĕdĕo, consĕdes, consĕdēre 2° Sedere insieme
Consīdo, consīdis, consedi, consessum, consīdĕre 3° Approdare
Consisto, consistis, constiti, consistĕre 3° Fermarsi
Conspĭcĭo, conspĭcis, conspexi, conspectum, conspĭcĕre 3° Vedere
Consterno, consternis, constravi, constratum, consternĕre 3° Ricoprire
consŭlo, consŭlis, consului, consultum, ĕre 3° Esaminare
Contendo, contendis, contendi, contentum, contendĕre 3° Contendere
Convecto, convectas, convectāre 1° Trasportare insieme
Convĕnĭo, convĕnis, conveni, conventum, convĕnīre 4° Venire insieme
Cŏrōno], cŏrōnas, coronavi, coronatum, cŏrōnāre 1° Coronare
Corrĭpĭo, corrĭpis, corripui, correptum, corrĭpĕre 3° QUI: scuotere
Crēdo, crēdis, credidi, creditum, crēdĕre 3° Credere
Credo, is, credidi, creditum, ĕre 3° Credere
Cŭmŭlo, cŭmŭlas, cumulavi, cumulatum, cŭmŭlāre 1° Aggiungere
Cuncto, cunctas, cunctatum, cunctāre Indugiare
Cuncto, cunctas, cunctatum, cunctāre 1° Indugiare
Cŭpĭo, cŭpis, cupii, cupitum, cŭpĕre 3° Desiderare
Curo, as, avi, atum, are 1° Curarsi
Damno, damnas, damnavi, damnatum, damnāre 1° Consacrare
Dēbĕo, dēbes, debui, debitum, dēbēre Dovere, essere debitore
Dēcēdo, dēcēdis, decessi, decessum, dēcēdĕre 3° Andarsene
Dēcerno, dēcernis, decrevi, decretum, dēcernĕre 3° Decidere
Dĕcet, decuit, dĕcēre IMPERSONALE Bisogna, conviene
Decĭpio, is, cepi, ceptum, ĕre 3° Ingannare
Dēclīno, dēclīnas, declinavi, declinatum, dēclīnāre 1° Volgere
Dēcurro, dēcurris, decurri, decursum, dēcurrĕre Correre giù
Dēdignor, dēdignāris, dedignatus sum, dēdignāri 1° Disprezzare
Dēdūco, dēdūcis, deduxi, dēdūcĕre 3° Condurre giù
Dēfĕro, dēfĕrs, detuli, delatum, dēfĕrre Riferire
Dēfĕro, dēfĕrs, detuli, delatum, dēfĕrre 3° Portare
Dēfĭcĭo, dēfĭcis, defeci, defectum, dēfĭcĕre 3° Venire meno
Dēgo, dēgis, degi, dēgĕre 3° Vivere
Dehisco,is, ĕre 3° Aprirsi
Dēĭcĭo, dēĭcis, deieci, deiectum, dēĭcĕre 3° Precipitarsi giù
Dēlĭgo, dēlĭgis, delegi, delectum, dēlĭgĕre Scegliere
Dēmitto, dēmittis, demisi, demissum, dēmittĕre Calare
Dēsævĭo, dēsævis, desævii, desævitum, dēsævīre 4° Infuriare
Descendo, descendis, descendi, descensum, descendĕre 3° Discendere
Dēsĕro, dēsĕris, deserui, desertum, dēsĕrĕre 3° Lasciare
Dēsĭno, dēsĭnis, desii, desitum, dēsĭnĕre 3° Smettere
Despĭcĭo, despĭcis, despexi, despectum, despĭcĕre Rifiutare
Destrŭo, destrŭis, destruxi, destructum, destrŭĕre 3° Distruggere
dētĭnĕo, dētĭnes, detinui, detentum, ēre 2° Trattenere
Dētorquĕo, dētorques, detorsi, detortum, dētorquēre 2° Volgere verso
Dēvĕnĭo, dēvĕnis, deveni, deventum, dēvĕnīre 4° Arrivare
Dēvŏlo, dēvŏlas, devolavi, devolatum, dēvŏlāre 1° Volare giù
Dico, dīcis, dixi, dictum, dīcĕre 3° Dire
Dīco, dīcis, dixi, dictum, dīcĕre 3° Dire
Dico, is, dixi, dictum, ĕre 3° dire
Diffŭgĭo, diffŭgis, diffugi, diffŭgĕre 3° Disperdersi
Diffundo, diffundis, diffudi, diffusum, diffundĕre 3° Diffondere
Dignor, dignāris, dignatus sum, dignāri 1° Ritenere
Digredior, eris, digressus sum, digrĕdi 3° Allontanarsi, separarsi
Dīlābor, dīlābĕris, dilapsus sum, dīlābi 3° Dissolversi
Dimŏveo, es, movi, motum, ēre 2° Rimuovere
Dīrĭpĭo, dīrĭpis, diripui, direptum, dīrĭpĕre 3° Tirare fuori
Discerno, discernis, discrevi, discretum, discernĕre 3°
Separare (qui: “aveva trapunto”)
Dissĭmŭlo, dissĭmŭlas, dissimulavi, dissimulatum, dissĭmŭlāre 1° Nascondere
Dīvello, dīvellis, divelli, divulsum, dīvellĕre 3° Strappare
Dīvĭdo, dīvĭdis, divisi, divisum, dīvĭdĕre 3° Suddividere
Do, das, dedi, datum, are 1° Dare
Do, das, dedi, datum, āre 1° Dare
Do, das, dedi, datum, dare 1° Dare
Dŏcĕo, dŏces, docui, doctum, dŏcēre 2° Istruire
Dŏlĕo, dŏles, dolui, dŏlēre 2° Soffrire
Duco, is, duxi, ductum, ĕre 3° condurre
ĕdo, ĕdis (es), ĕdi, esum, ĕdēre (esse) mangiare
Effĕro, effĕrs, extuli, elatum, effĕrre Uscire
Effor, aris, effatus sum, effari 1° deponente Parlare
Effundo, effundis, effudi, effusum, effundĕre 3° Sciogliere
Eĭcĭo, ēĭcis, eieci, eiectum, ēĭcĕre 3° Tirare via
Enĭtĕo, ēnĭtes, enitui, ēnĭtēre 2° Risplendere
Enŭmĕro, ēnŭmĕras, enumeravi, enumeratum, ēnŭmĕrāre 1° Enumerare
Eo, is, ivi, itum, ire 4° Andare
Epŭlor, ĕpŭlāris, epulatus sum, ĕpŭlāri 1° Banchettare
Erĭgo, ērĭgis, erexi, erectum, ērĭgĕre 3° Erigere
Erĭpĭo, ērĭpis, eripui, ereptum, ērĭpĕre 3° Sguainare
Erro, as, avi, atum, are 1° Errare
Erŭo, ērŭis, erui, erutum, ērŭĕre 3° Abbattere
Evādo, ēvādis, evasi, evasum, ēvādĕre 3° Uscire
Evānesco, ēvānescis, evanui, ēvānescĕre 3° Lasciare
Evinco, ēvincis, evici, evictum, ēvincĕre 3° Vincere completamente
Evŏco, ēvŏcas, evocavi, evocatum, ēvŏcāre 1° Richiamare
Exaudĭo, exaudis, exaudii, exauditum, exaudīre 4° Sentire
Excĭĕo, excĭes, excivi, excitum, excĭēre 3° Far uscire
Excindo, excindis, excidi, excissum, excindĕre 3° Sterminare
Excĭpĭo, excĭpis, excepi, exceptum, excĭpĕre 3° Riprendere
exercĕo, exerces, exercui, exercitum, ēre 2° Esercitare
Exercĕo, exerces, exercui, exercitum, exercēre 2° Esercitare
Exhaurio, is, exhausi, exhaustum, ire 4° Compiere, condurre a termine
Exĭgo, exĭgis, exegi, exactum, exĭgĕre 3° Valutare
Exŏrĭor, exŏrīris, exortus sum, exŏrīri 4° Sorgere
Expecto, expectas, expectavi, expectatum, expectāre 1° Indugiare
Expĕdĭo, expĕdis, expedii, expeditum, expĕdīre 4° Preparare
Expĕrĭor, expĕrīris, expertus sum, expĕrīri 4° Cercare
exposco, exposcis, expoposci, exposcĕre richiedere
exquīro, exquīris, exquisivi, exquisitum, exquīrĕre 3° Ispezionare
Exsĕquor, exsĕquĕris, exsecutus sum, exsĕquĕre 3° Eseguire
Exsolvo, exsolvis, exsolvi, exsolutum, exsolvĕre 3° Dissipare
Exspecto, exspectas, exspectavi, exspectatum, exspectāre 1° Aspettare
Exstinguo, exstinguis, exstinxi, exstinctum, exstinguĕre 3° Estinguere
Exterrĕo, exterres, exterrui, exterritum, exterrēre 2° Atterrire
Extinguo, extinguis, extinxi, extinctum, extinguĕre 3° Estinguere
Exŭo, exŭis, exui, exutum, exŭĕre 3° Abbandonare
Făcesso, făcessis, facessi, facessitum, făcessĕre 3° Eseguire
Facio, is, feci, factum, are 1° Fare
Fallo, fallis, fefelli, falsum, fallĕre 3° Sfuggire
Fallo, is, fefelli, falsum, ĕre 3° Ingannare
Fateor, eris, fassus sum, ēri 2°deponente Confessare
Fătīgo, fătīgas, fatigavi, fatigatum, fătīgāre 1° Incalzare
Fĕrĭo, fĕris, fĕrīre 4° Tagliare
Fero, fers, tuli, latum, ferre Portare
Fĕro, fĕrs, tuli, latum, fĕrre 3° Tenere, mantenere
Fervĕo, ferves, ferbui, fervēre 2° Fervere
Fervo, fervis, fervi, fervĕre 3° Essere fervente
Festīno, festīnas, festinavi, festinatum, festīnāre 1° Affrettarsi
fīgo, fīgis, fixi, fixum, ĕre 3° trafiggere
Fingo, fingis, finxi, fictum, fingĕre 2° Figurare, inventare
Flecto, is, flexi, flexum, ĕre 3° piegare
Fluctŭo, fluctŭas, fluctuavi, fluctuatum, fluctŭāre 1° Ondeggiare
For, fāris, fatus sum, fāri 1° Parlare
Fŏvĕo, fŏves, fovi, fotum, fŏvēre 2° Scaldarsi
Fraudo, fraudas, fraudavi, fraudatum, fraudāre 1°
Defraudare, privare con la frode
Frĕmo, frĕmis, fremui, fremitum, frĕmĕre 3° Fremere
Frŭor, frŭĕris, fructus sum, frŭi 3° Fruire
Fŭgĭo, fŭgis, fugi, fugitum, fŭgĕre 3° Fuggire
Fulcĭo, fulcis, fulsi, fultum, fulcīre 4° Sostenere
Fulgĕo, fulges, fulsi, fulgēre 2° Splendere
Fundo, as, avi, atum, are 1° Fondare
fundo, fundis, fudi, fusum, fundĕre 3° Versare
Fŭro, fŭris, fŭrĕre 3° Essere fuori di sé
Furo, is, (furui), ĕre 3° Infuriare
Gaudĕo, gaudes, gavisus sum, gavisum, gaudēre 2° Godere
Gĕmo, gĕmis, gemui, gemitum, gĕmĕre 3° Piangere
Gigno, gignis, genui, genitum, gignĕre 3° Generare
Glomero, as, avi, atum, are 1° Agglomerarsi
Grădĭor, grădĕris, gressus sum, grădi 3° Camminare
Grātor, grātāris, gratatus sum, grātāri 1° Congratularsi
Habeo, es, habui, habitum, ēre 2° Avere
Hăbĕo, hăbes, habui, habitum, hăbēre 2° Avere
Haereo, es, haesi, haesum, ēre 2° Rimanere
Haerĕo, haeres, haesi, haesum, haerēre 3° Rimanere attaccato
Haurĭo, hauris, hausi, haustum, haurīre 4° Assorbire
Horrĕo, horres, horrui, horrēre 2° Temere
Horrĭfĭco, horrĭfĭcas, horrificavi, horrificatum, horrĭfĭcāre 1° Spaventare
Iacto, as, avi, atum, are 1° Agitare, travagliare
Immiscĕo, immisces, immiscui, immixtum, immiscēre 2° Mescolarsi
Immitto, immittis, immisi, immissum, immittĕre 3° Immettere
Impello, is, impuli, impulsum, ĕre 3° Smuovere
Implĕo, imples, implevi, impletum, implēre Riempire
Implico, as, avi, atum, are 1° Avvolgere
Implōro, implōras, imploravi, imploratum, implōrāre 1° Implorare
Impōno, impōnis, imposui, impositum, impōnĕre 3° Porre sopra
Imprĕcor, imprĕcāris, imprecatus sum, imprĕcāri 1° Pregare
Imprĭmo, imprĭmis, impressi, impressum, imprĭmĕre 3° Premere
Incēdo, incēdis, incessi, incessum, incēdĕre 3° Procedere
Incendo, incendis, incendi, incensum, incendĕre 3° Incendiare
Incīdo, incīdis, incidi, incisum, incīdĕre 3° Incidere
incĭpĭo, incĭpis, incepi, inceptum, ĕre 3° incominciare
Incĭpĭo, incĭpis, incepi, inceptum, incĭpĕre 3° Iniziare
Incumbo, incumbis, incubui, incumbĕre 3° Prodigarsi
Indulgĕo, indulges, indulsi, indultum, indulgēre 2° Attendere a
Infĕro, infĕrs, intuli, illatum, infĕrre 3° Avanzare
Infīgo, infīgis, infixi, infixum, infīgĕre 3° Conficcare
Infīgo, is, fixi, fixum, ĕre 3° Fissare nella mente
Inflammo, as, avi, atum, are 1° Infiammare
Inflecto, is, flexi, flexum, ĕre 3° Piegare
Infundo, infundis, infudi, infusum, infundĕre 3° Versare
Ingĕmesco, ingĕmescis, ingemui, ingĕmescĕre 3° Qui: intenerirsi, commuoversi
Ingĕmĭno, ingĕmĭnas, ingeminavi, ingeminatum, ingĕmĭnāre 1° Raddoppiare
Ingrĕdĭor, ingrĕdĕris, ingressus sum, ingrĕdi 3° Rivolgersi
Inhĭo, ĭnhĭas, inhiavi, inhiatum, ĭnhĭāre 1°
Guardare dento (a bocca aperta)
Inlūdo, inlūdis, inlusi, inlusum, inlūdĕre 3° Deridere
Innecto, innectis, innexui, innexum, innectĕre 3° Inventare scuse
Inrīdĕo, inrīdes, inrisi, inrisum, inrīdēre 2° Deridere
Inrīto, inrītas, inritavi, inritatum, inrītāre 1° Provocata
Inrumpo, inrumpis, inrupi, inruptum, inrumpĕre 3° Irrompere
Insĕquor, insĕquĕris, insecutus sum, insĕqui 3° Seguire
Insisto, insistis, institi, insistĕre 3° Persistere
Instauro, as, avi, atum, are 1° Rinnovare
Instĭmŭlo, instĭmŭlas, instimulavi, instimulatum, instĭmŭlāre 1° Stimolare
Insto, instas, institi, instāre 1° Premere
Intendo, intendis, intendi, intentum, intendĕre Rivestire
Interfundo, interfundis, interfunsum, interfundĕre 3° Spargere
Interrumpo, is, interrupi, interruptum, ĕre 3° Interrompere
Intro, intras, intravi, intratum, intrāre 1° Entrare
Invādo, invādis, invasi, invasum, invādĕre 3° Assalire
Invĕnĭo, invĕnis, inveni, inventum, invĕnīre 4° Trovare
Invideo, es, vidi, visum, ēre 2° Negare
Invīso, invīsis, invisi, invīsĕre 3° Visitare
Iŭbĕo, iŭbes, iussi, iussum, iŭbēre 2° Comandare
Iungo, is, iunxi, inctum, ĕre 3° Congiungere, sposare
Iungo, iungis, iunxi, iunctum, iungĕre 3° Stringere
Iūro, iūras, iuravi, iuratum, iūrāre 1° Giurare
Iuvo, as, iuvi, iutum, are 1° Giovare
Lăbĕfacto, lăbĕfactas, labefactavi, labefactatum, lăbĕfactāre 1° Indebolire
Labo, as, avi, atum, are Vacillare
lābor, lābĕris, lapsus sum, lābi Cadere, scivolare
Lābor, lābĕris, lapsus sum, lābi 3° Scendere
Lătĕo, lătes, latui, lătēre 2° Nascondersi
lĕgo, lĕgis, legi, lectum, lĕgĕre 3° Scegliere
Lēnĭo, lēnis, lenii, lenitum, lēnīre 4° Addolcire
Lĕvo, lĕvas, levavi, levatum, lĕvāre 1° Sollevare
Libo, as, avi, atum, are 1° Consacrare
Lĭcet, licuit o licitum est, ēre IMPERSONALE Essere concetto
Linquo, is, liqui, lictum, ĕre 3° lasciare
Linquo, linquis, liqui, lictum, linquĕre 3° Lasciare
Lito, as, avi, atum, are 1° Offire sacrifici
Loco, as, avi, atum, are 1° Collocare, porre
Lŏquor, lŏquĕris, locutus sum, lŏqui 3° Parlare
Lucto, luctas, luctatum, luctāre 1° Lottare
Lūdo, lūdis, lusi, lusum, lūdĕre 3° Giocare
Lustro, as, avi, atum, are 1° Illuminare
Macto, as, avi, atum, are 1° Sacrificare
Mădĕo, mădes, madui, mădēre 2° Essere bagnato
Maereo, maeres, maerui, maerēre Essere triste, piangere
Maereo, maeres, maerui, maerēre 2° Essere triste, piangere
Malo, mavis, malui, malle Preferire
Mando, mandas, mandavi, mandatum, mandāre 1° Inviare
Mando, mandis, mandi, mansum, mandĕre 3° Mordere
Mănĕo, mănes, mansi, mansum, mănēre Rimanere
Mĕdĭtor, mĕdĭtāris, meditatus sum, mĕdĭtāri 1° Pensare
Mĕmĭni, meministi, meminisse Ricordarsi
Mĕmŏro, mĕmŏras, memoravi, memoratum, mĕmŏrāre 1° Ricordare
Mĕrĕo, mĕres, merui, meritum, mĕrēre 2° Meritarsi
Mĕto, mĕtis, messui, messum, mĕtĕre 3° Mietere
Mĕtŭo, mĕtŭis, metui, metutum, mĕtŭĕre 3° Temere
Mĭgro, mĭgras, migravi, migratum, mĭgrāre 1° Migrare
Miscĕo, misces, miscui, mixtum, miscēre 2° Mescolare
Mĭsĕrĕor, mĭsĕrēris, i, mĭsĕrēri 4° Avere compassione
Mĭsĕror, mĭsĕrāris, miseratus sum, mĭsĕrāri 1° Avere compassione
Mitto, is, misi, missum, ĕre 3° mettere
Molior, iris, itus sum, iri 4° Affrontare, occuparsi
Mŏnĕo, mŏnes, monui, monitum, mŏnēre 2° Ammonire
Monstro, monstras, monstravi, monstratum, monstrāre 1° Indicare
Mŏrĭor, mŏrĕris, mortuus sum, mŏri 3° Morire
Mŏro, mŏras, mŏrāre 1° /moror, aris, moratus sum, ari 1° depm Indugiare
Moror, aris, atus sum, ari 1° Attardarsi
Moror, aris, moratus sum, ari 1° Indugiare
Mŏvĕo, mŏves, movi, motum, mŏvēre 2° Muovere
Mūgĭo, mūgis, mugii, mugitum, mūgīre 4° Risuonare
Mūto, mūtas, mutavi, mutatum, mūtāre 1° Mutare
Narro, as, avi, atum, are 1° narrare
Nascor, nascĕris, natus sum, nasci 3° Nascere
Năto, nătas, natavi, natatum, nătāre 1° Galleggiare
Navigo, as, avi, atum, are 1° navigare
Necto, is, nexui e nexi, nexum, ĕre 3° allacciare
Nĕgo, nĕgas, negavi, negatum, nĕgāre 1° Negare
Nescĭo, nescis, nescii, nescitum, nescīre 4° Non sapere
Nĭgresco, nĭgrescis, nigrui, nĭgrescĕre 3° Diventare nero
Nītor, nītĕris, nisus sum, nīti 3° Facendo affidamento su
Nōdo, as, avi, atum, are 1° Annodare
Nosco, is, novi, notum, ĕre 3° Conoscere
Novo, as, avi, atum, are 1° Rinnovare
Obfĕro, obfĕrs, obtuli, oblatum, obfĕrre Offrire
Obĭcĭo, ōbĭcis, obieci, obiectum, ōbĭcĕre 3° Abbandonare
Oblīviscor, oblīviscĕris, oblitus sum, oblīvisci 3° Dimenticarsi
Obmūtesco, obmūtescis, obmutui, obmūtescĕre 3° Ammutolire, rimanere muto
Obnītor, obnītĕris, obnixus sum, obnīti 3° Fare forza su
Oborior, eris, obortus sum, oboriri 3° e 4° deponente nascere
Obsto, as, avi, atum, are 1° Ostacolare
Obstrŭo, obstrŭis, obstruxi, obstructum, obstrŭĕre 3° Chiudere
Occŭpo, occŭpas, occupavi, occupatum, occŭpāre 1° Occupare
Odi, ōdisti, ōdisse Odiare
Onĕro, ŏnĕras, oneravi, oneratum, ŏnĕrāre 1° Opprimere
Opĕrĭo, ŏpĕris, operui, opertum, ŏpĕrīre 4° Coprire, nascondere
Opto, as, avi, atum, are 1° Preferire
Orĭor, ŏrīris, ortus sum, ŏrīri 4° Sorgere
Oro, as, avi, atum, are 1° Pregare
Ostendo, ostendis, ostendi, ostentum, ostendĕre 3° Mostrare
Ostento, as, avi, atum, are 1° mostrare
ŏvo, ŏvas, ovavi, ovatum, ŏvāre 1° Esultare
Pallĕo, palles, pallui, pallēre 2° Essere pallido
Pareo, es, parui, paritum, ēre 2° obbedire
Paro, as, avi, atum, are 1° preparare
Pătĭor, pătĕris, passus sum, păti 3° Permettere
Pendeo, es, pependi, ēre 2° pendere
Pĕrăgo, pĕrăgis, peregi, peractum, pĕrăgĕre 3° Agitare
pĕrăgro, pĕrăgras, peragravi, peragratum, āre 1° percorrere
Percŭtĭo, percŭtis, percussi, percussum, percŭtĕre 3° Percuotere
Perdo, perdis, perdidi, perditum, perdĕre 3° Perdere
Pĕrĕo, pĕris, perii, pĕrire 4° Perire
Pĕrerro, pĕrerras, pererravi, pererratum, pĕrerrāre 1° Errare
Perfĕro, perfĕrs, pertuli, perlatum, perfĕrre Sopportare
Perfĭcĭo, perfĭcis, perfeci, perfectum, perfĭcĕre 2° Porre fine
Pergo, pergis, perrexi, perrectum, pergĕre 3° Avanzare
Pĕrhĭbĕo, pĕrhĭbes, perhibui, perhibitum, pĕrhĭbēre 2° Raccontare
Permitto, permittis, permisi, permissum, permittĕre 3° Permettere
Persentĭo, persentis, persensi, persentīre 4° Presentire, intuire
Pertaedet, pertaesum est, ēre 2° Avere disgusto
Pĕto, pĕtis, petii, petitum, pĕtĕre 3° Chiedere
Pĭget, piguit, pigēre 2° Dispiacersi
Pingo, pingis, pinxi, pictum, pingĕre Dipingere
Pōno, pōnis, posui, positum, pōnĕre 3° Porre
Pŏpŭlo, pŏpŭlas, populavi, populatum, pŏpŭlāre 1° Devastare
Porto, as, avi, atum, are 1° Portare
Posco, is, poposci, ĕre 3° Richiedere
Posco, poscis, poposci, poscĕre 3° Richiedere
Possum, es, potui, posse Potere
Possum, potes, potui, posse Potere
Pŏtĭor, pŏtīris, potitus sum, pŏtīri 4° Impadronirsi. QUI: godersi
Praecipito, as, avi, atum, āre 1° Precipitare
Praedīco, praedīcis, praedixi, praedictum, praedīcĕre 3° Predire
Praerĭpĭo, praerĭpis, praeripui, praereptum, praerĭpĕre 3° Strappare
Praesentĭo, praesentis, praesensi, praesensum, praesentīre 4° Presagire
Praetĕgo, praetĕgis, praetexi, praetectum, praetĕgĕre 3° Coprire
Praetendo, praetendis, praetendi, praetentum, praetendĕre 3° Porre avanti
Praetĕrĕo, praetĕris, praeterii, praeteritum, praetĕrire 3° Passare avanti
Prĕcor, prĕcāris, precatus sum, prĕcāri 1° Pregare
Premo, is, pressi, pressum, ĕre 3° Nascondere
Prĕmo, prĕmis, pressi, pressum, prĕmĕre 3° Trattenere
Prŏbo, prŏbas, probavi, probatum, prŏbāre 1° Approvare
Prōcēdo, prōcēdis, processi, processum, prōcēdĕre 3° Avanzare
Prodo, is, prodidi, proditum, ĕre 3° propagare
Prōfĭcĭo, prōfĭcis, profeci, profectum, prōfĭcĕre 3° Procedere
Prŏfor, prŏfāris, profatus sum, prŏfāri 1° Parlare
Prōgigno, prōgignis, progenui, progenitum, prōgignĕre 3° Generare
Prōgrĕdĭor, prōgrĕdĕris, progressus sum, prōgrĕdi 3° Avanzare
Prōmĕrĕo, prōmĕres, promerui, promeritum, prōmĕrēre 2° Meritarsi
Prōmitto, prōmittis, promisi, promissum, prōmittĕre 3° Promettere
Prŏpĕro, prŏpĕras, properavi, properatum, prŏpĕrāre 1° Affrettarsi
Prospĭcĭo, prospĭcis, prospexi, prospectum, prospĭcĕre 3° Vedere
Pugno, as, avi, atum, are 1° Osteggiare
Pulso, as, avi, atum, āre 1° Pulsare
quaero, quaeris, quaesii o quaesivi, quaesitum, ĕre 3° chiedere
Quaero, quaeris, quaesii, quaesitum, quaerĕre 3° Cercare
Quasso, as, avi, atum, are 1° Squassare
Quĕror, quĕrĕris, questus sum, quĕri 3° Lamentarsi
Quĭesco, quĭescis, quievi, quietum, quĭescĕre 3° Riposarsi
Răpĭo, răpis, rapui, raptum, răpĕre 3° Rapire
Rĕcēdo, rĕcēdis, recessi, recessum, rĕcēdĕre 3° Svanire
Rĕcingo, rĕcingis, recinxi, recinctum, rĕcingĕre 3° Sciogliere
Rĕcĭpĭo, rĕcĭpis, recepi, receptum, rĕcĭpĕre 3° Accogliere
Rĕclūdo, rĕclūdis, reclusi, reclusum, ĕre 3° Squarciare, aprire
Rĕclūdo, rĕclūdis, reclusi, reclusum, rĕclūdĕre 3° Sfoderare
Recurso, as, avi, atum, are 1° Ritornare
Reddo, reddis, reddidi, redditum, reddĕre 3° Restituire
Rĕdĕo, rĕdis, redii, reditum, rĕdire 4° Ritornare
Rĕdūco, rĕdūcis, reduxi, reductum, rĕdūcĕre 3° Togliere
Rĕfello, rĕfellis, refelli, rĕfellĕre 3° Smentire
Refĕro, fers, tuli, latum ferre Rispondere
Rĕfĕro, rĕfĕrs, retuli, relatum, rĕfĕrre 3° Riportare
Rego, is, rexi, rectum, ĕre 3° Reggere, governare
Rĕgo, rĕgis, rexi, rectum, rĕgĕre 3° Governare
Relinquo, is, relīqui, relictum, ĕre 3° Lasciare
Rĕlinquo, rĕlinquis, reliqui, relictum, rĕlinquĕre 3° Lasciare
Rĕmitto, rĕmittis, remisi, remissum, rĕmittĕre 3° Restituire
rĕor, rēris, ratus sum, rēri Ritenere
Rĕpello, rĕpellis, reppuli, repulsum, rĕpellĕre 3° Respingere
Rĕpĕrĭo, rĕpĕris, repperi, repertum, rĕpĕrīre 4° Scoprire
Rĕplĕo, rĕples, replevi, repletum, rĕplēre 2° Riempire
Rĕpōno, rĕpōnis, reposui, repositum, rĕpōnĕre 3° Adagiare
Rĕservo, rĕservas, reservavi, reservatum, rĕservāre 1° Riservare
Resigno, as, avi, atum, āre 1° Aprire
rĕsisto, rĕsistis, restiti, rĕsistĕre 3° Fermarsi
Resolvo, is, resolvi, resolutum, ĕre 3° Sciogliere
Rĕsŏno, rĕsŏnas, resonavi, rĕsŏnāre 1° Risuonare
Respĭcio, is, spexi, spectum, ĕre 3° Rivolgere l’attenzione
Respĭcĭo, respĭcis, respexi, respectum, respĭcĕre 3° Guardare
Resto, restas, restiti, restāre 1° Rimanere
Rĕsurgo, rĕsurgis, resurrexi, resurrectum, rĕsurgĕre 3° Rialzarsi
Rĕtĕgo, rĕtĕgis, retexi, retectum, rĕtĕgĕre 3° Coprire
Rĕvello, rĕvellis, revelli, revulsum, rĕvellĕre 3° Distruggere
Revincĭo, rĕvincis, revinxi, revinctum, rĕvincīre 4° Legare
Rĕvīso, rĕvīsis, revisi, revisum, rĕvīsĕre 3° Tornare a vedere
Rĕvolvo, rĕvolvis, revolvi, revolutum, rĕvolvĕre 3° Rivolgere
Rīdĕo, rīdes, risi, risum, rīdēre 2° Sorridere
Rĭgĕo, rĭges, rĭgēre 2° Essere irrigidito
Rumpo, rumpis, rupi, ruptum, rumpĕre 3° Rompere
Rŭo, rŭis, rui, rŭĕre 3° Correre
Sacro, as, avi, atum, are 1° Consacrare
Saevĭo, saevis, saevii, saevitum, saevīre 4° Infuriare
Sĕco, sĕcas, secui, sectum, sĕcāre 1° Tagliare
Sedeo,es, sedi, sessum, ēre 2° Sedere
Sēdūco, sēdūcis, seduxi, seductum, sēdūcĕre 3° Separare
Sentĭo, sentis, sensi, sensum, sentīre 4° Percepire
Sĕquor, sĕquĕris, secutus sum, sĕqui 3° Seguire
Sĕrēno, sĕrēnas, serenavi, serenatum, sĕrēnāre 1° Rasserenare
Servĭo, servis, servii, servitum, servīre 4° Servire
Servo, servas, servavi, servatum, servāre 1° Conservare
Sicco, siccas, siccavi, siccatum, siccāre 1° Asciugare
Sĭlĕo, sĭles, silui, sĭlēre 2° Tacere
Sĭmŭlo, sĭmŭlas, simulavi, simulatum, sĭmŭlāre 1° Simulare
Sĭno, sĭnis, sivi, situm, sĭnĕre 3° Permettere
Sisto, sistis, stiti, statum, sistĕre 3° Collocare
Socio, as, avi, atum, are Associarsi, unirsi
Sollĭcĭto, sollĭcĭtas, sollicitavi, sollicitatum, sollĭcĭtāre 1° Smuovere
Sōlor, sōlāris, solatus sum, sōlāri 1° Consolare
Solvo, is, solvi, solutum, ĕre 3° sciogliere
Sŏno, sŏnas, sonui, sonitum, sŏnāre 1° Risuonare
Spargo, is, sparsi, sparsum, ĕre 3° Spargere
Spatior, spatiarsi, spatiatus sum, ari 1° deponente Avanzare, aggirarsi
Sperno, spernis, sprevi, spretum, spernĕre 3° Disprezzare
Spēro, spēras, speravi, speratum, spērāre 1° Sperare
Spīro, spīras, spiravi, spiratum, spīrāre 1° Spirare
Spumo, as, avi, atum, are 1° Schiumare, sbavare
Stătŭo, stătŭis, statui, statutum, stătŭĕre 3° Fondare
Stĭmŭlo, stĭmŭlas, stimulavi, stimulatum, stĭmŭlāre 1° Stimolare
Stīpo, stīpas, stipavi, stipatum, stīpāre 1° Stipare
Sto, stas, steti, statum, stare 1° Stare
Strīdĕo, strīdes, stridi, strīdēre 2° Stridere
Strīdo, strīdis, strīdĕre 3° Stridere
Stringo, stringis, strinxi, strictum, stringĕre 3° Stringere
Struo, is struxi, structum, ĕre 3° Tramare, progettare
suādĕo, suādes, suasi, suasum, ēre2° Invitare
Sŭbĕo, sŭbis, subii, subitum, sŭbire 4° Sostenere
Submitto, submittis, submisi, submissum, submittĕre 3° Sottomettere
Subnecto, subnectis, subnexui, subnexum, subnectĕre 3° Legare
Subrĭgo, subrĭgis, subrexi, subrectum, subrĭgĕre 3° Raddrizzarsi
Succedo, is, successi, successum, ĕre 3° Entrare
Succumbo, is, succubui, succubitum, ĕre 3° Soccombere
Sum, es, fui, esse Essere
Sūmo, sūmis, sumpsi, sumptum, sūmĕre 3° Prendere
Sŭpĕrimpōno, sŭpĕrimpōnis, superimpositum, sŭpĕrimpōnĕre 3° Porre sopra
Surgo, is, surrexi, surrectum, ĕre 3° sorgere
Surgo, surgis, surrexi, surrectum, surgĕre 3° Sorgere
Suscĭpĭo, suscĭpis, suscepi, susceptum, suscĭpĕre 3° Generare
Suspendo, is, pendi, pensum, ĕre 3° Sospendere
Suspĭcĭo, suspĭcis, suspexi, suspectum, suspĭcĕre 3° Sospettare
Tăcĕo, tăces, tacui, tacitum, tăcēre 2° Tacere
Taedet Provare fastidio
Tango, tangis, tetigi, tactum, tangĕre 3° Toccare
Tĕgo, tĕgis, texi, tectum, tĕgĕre 3° Coprire
Tempto, temptas, temptavi, temptatum, temptāre 1° Tentare
Tendo, tendis, tetendi, tentum, tendĕre 3° Tendere
Teneo, es, tenui, tentum, ēre 2° Tenere
Teneo, es, tenui, tentum, ĕre 3° Tenere
Teneo, es, tenui, tentum,ēre 2° Tenere
Tĕnĕo, tĕnes, tenui, tentum, tĕnēre 2° Tenere
Tĕro, tĕris, trivi, tritum, tĕrĕre 3° Consumare
Terreo, es, terrui, territum, ēre 2° Atterrire, spaventare
Terrifico, as, are 1° Terrificare
Terrĭto, terrĭtas, territavi, terrĭtāre 1° Spaventare
Testor, testāris, testatus sum, testāri 1° Testimoniare
Tĭmĕo, tĭmes, timui, tĭmēre 2° Temere
Tŏno, tŏnas, tonui, tŏnāre 1° Tuonare
Torquĕo, torques, torsi, tortum, torquēre 2° Rivolgere
Trādo, trādis, tradidi, traditum, trādĕre 3° Affidare
Trăho, trăhis, traxi, tractum, trăhĕre 3° Assorbire
Trano, as, avi, atum, āre 1° Attraversare
Transmitto, transmittis, transmisi, transmissum, transmittĕre 3° Attraversare
Trĕmo, trĕmis, tremui, trĕmĕre 3° Tremare
Trĕpĭdo, trĕpĭdas, trepidavi, trepidatum, trĕpĭdāre 1° Tremare
Trūdo, trūdis, trusi, trusum, trūdĕre 3° Spingere
Tŭĕor, tŭēris, tuitus sumtŭēri 4° Guardare
Tundo, tundis, tutudi, tunsum, tundĕre 3° Colpire
Turbo, turbas, turbavi, turbatum, turbāre 1° Turbare
Ulŭlo, ŭlŭlas, ululavi, ululatum, ŭlŭlāre 1° Ululare
Uro, is, ussi, ustum, ĕre 3° bruciare
Vādo, vādis, vādĕre 3° Andare con celerità
văgor, văgāris, vagatus sum, văgāri 1° deponente vagare
Venio, is, veni, ventum, ire 4° Venire
Vĕnĭo, vĕnis, veni, ventum, vĕnīre 4° Venire
Vēnor, vēnāris, venatus sum, vēnāri 1° Cacciare
Vĕrĕor, vĕrēris, veritus sum, vĕrēri 4° Temere
Verro, verris, versum, verrĕre 3° Solcare
Verso, versas, versavi, versatum, versāre 1° Volgere
Verto, vertis, verti, versum, vertĕre 3° Trasformarsi
Vexo, vexas, vexavi, vexatum, vexāre 1° Tormentare
Video, es, vidi, visum, ēre 2° Vedere
Vĭdĕor, vĭdēris, visus sum, vĭdēri 2° Sembrare
Vĭgĕo, vĭges, vigui, vĭgēre 2° Accrescere, prendere forza
Vĭgĭlo, vĭgĭlas, vigilavi, vigilatum, vĭgĭlāre 1° Svegliarsi
Vinco, is, vici, victum, ĕre 3° Vincere
Vindĭco, vindĭcas, vindicavi, vindicatum, vindĭcāre 1° Salvare
Violo, as, avi, atum, are Violare
Vivo, is, vixi, victum, ĕre 3° vivere
Vŏco, vŏcas, vocavi, vocatum, vŏcāre 1° Chiamare
Volo, as, avi, atum, āre 1° Volare
Volo, vis, volui, velle Volere
Vŏlo, vŏlas, volavi, volatum, vŏlāre 1° Volare
Vŏlūto, vŏlūtas, volutavi, volutatum, vŏlūtāre 1° Volgere
Volvo, volvis, volvi, volutum, volvĕre 3° Volgere